Pentru detalii suplimentare sunati la
0746064747
Ingrasaminte chimice
Uree

Caracteristici tehnice:
- se prezintă sub formă de granule albe sau slab colorate;
- conţine min 46,0 % azot total (raportat la substanţă uscată);
- greutate specifică uree vrac (t=20° C): 0,72 - 0,77 t/m3;
- se dizolvă uşor în apă, dar pierderile datorate apelor pluviale şi de irigaţie sunt mai mici decât pierderile înregistrate la celelalte tipuri de ingrasaminte azotoase; cu toate acestea dacă ureea este administrată greşit şi inoportun, rezultatele vor fi sub aşteptări.

Utilizare:
- este folosită ca ingrasamant de suprafaţă, singură sau în amestec cu alte ingrasaminte;
- este foarte eficientă în cazul culturilor cu perioadă de vegetaţie lungă:
- dozarea pe teren se face în funcţie de cultură şi de condiţiile de climă şi sol;
- ureea poate fi utilizată pe toate solurile;
- se aplică atât primăvara timpuriu, cât şi în cursul vegetaţiei;
- se aplică atât prin împrăştiere pe sol cât şi pe vegetaţie, dar nu se aplică localizat sau concomitent cu semănatul; împrăştierea la suprafaţa solului prezintă pericolul pierderii azotului prin volatilizare până la 20-25%;
- aplicarea localizată la cuib sau pe rânduri odată cu sămânţa este contraindicata, fiindcă amoniacul ce rezultă în timpul hidrolizei poate vătăma tinerii germeni.